Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις εκδηλώσεις μας και όποιες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές θέλετε να μάθετε, όπως ώρα έναρξης, τέλη εισόδου κ.λπ., καθώς και συνδέσμους προς τις σχετικές σελίδες εκδηλώσεων στο Facebook και τη δυνατότητα να κρατήσετε τη θέση σας στις εκδηλώσεις μας μέσω αγορών το εισιτήριό σας Online. Ελέγχετε συχνά για ενημερώσεις!